Rekap Antrian Cetak eKTP

No Kecamatan Total Antrian Antrian Dicetak Sisa Antrian Daftar Antrian
1 Pracimantoro 4907 4897 10
2 Giritontro 1337 1337 0
3 Giriwoyo 2007 2003 4
4 Batuwarno 1099 1097 2
5 Tirtomoyo 3279 3083 196
6 Nguntoronadi 1140 1140 0
7 Baturetno 3067 2886 181
8 Eromoko 2675 2675 0
9 Wuryantoro 1471 1469 2
10 Manyaran 1611 1611 0
11 Selogiri 3108 3108 0
12 Wonogiri 5416 5415 1
13 Ngadirojo 3429 3428 1
14 Sidoharjo 2413 2413 0
15 Jatiroto 2888 2886 2
16 Kismantoro 3418 3405 13
17 Purwantoro 3678 3678 0
18 Bulukerto 2032 2032 0
19 Slogohimo 3249 3239 10
20 Jatisrono 4351 4351 0
21 Jatipurno 2138 2137 1
22 Girimarto 2479 2478 1
23 Karangtengah 1180 1180 0
24 Paranggupito 1004 1003 1
25 Puhpelem 1167 1167 0
TOTAL 64543 64118 425