Rekap Antrian Cetak eKTP

No Kecamatan Total Antrian Antrian Dicetak Sisa Antrian Daftar Antrian
1 Pracimantoro 289 284 5
2 Giritontro 104 104 0
3 Giriwoyo 124 122 2
4 Batuwarno 63 63 0
5 Tirtomoyo 306 302 4
6 Nguntoronadi 61 61 0
7 Baturetno 120 95 25
8 Eromoko 170 170 0
9 Wuryantoro 85 77 8
10 Manyaran 13 9 4
11 Selogiri 198 198 0
12 Wonogiri 357 357 0
13 Ngadirojo 199 199 0
14 Sidoharjo 134 133 1
15 Jatiroto 209 209 0
16 Kismantoro 134 134 0
17 Purwantoro 210 210 0
18 Bulukerto 118 118 0
19 Slogohimo 199 199 0
20 Jatisrono 302 302 0
21 Jatipurno 185 185 0
22 Girimarto 227 227 0
23 Karangtengah 92 92 0
24 Paranggupito 84 84 0
25 Puhpelem 66 66 0
TOTAL 4049 4000 49